Et nyt studie viser, at vi i Danmark ikke er bedre til at skabe større social mobilitet end USA.

Det er forstemmende, at vi i Danmark ikke er bedre til at bryde den sociale arv. Med nogle af verdens højeste udgifter til uddannelse og velfærd.

I Center for Kvalitet i Velfærd mener vi, at en tidlig indsats er afgørende. Velfærdssamfundet skal være i stand til at identificere problemerne hos et barn i tidligere faser af livet end i dag, fordi vi ved, at det er den tidlige indsats, som hjælper videre.

En tidligere indsats er også nøglen til, at barnet ikke skal tilbringe hele barndommen eller ungdomsårene i særlige tilbud, men at det kan komme videre og blive inkluderet i den almindelige folkeskole eller ungdomsuddannelser.

Tiden er inde til, at vi ser på kvalitet og valgfrihed på det sociale område. Standardiserede tilbud er ikke målrettet den brede variation af behov, som findes hos børn og unge. Vejen frem er en vifte af forskellige tilbud, som tager højde for individuelle forskelle. Ikke to børn eller unge er ens – og vi skal hjælpe videre i stedet for at fastholde.

Hvad skal vi med dyr forskning, hvis den ikke følges op af handling? Flere penge til det eksisterende system er en blindgyde. I stedet skal vi tænke nyt.

Læs mere om studiet her