På behandlingsstederne Søbæk, Sjællands største private bo- og opholdssted, er fagligheden sat i højsædet i Søbæks behandlingsenhed.

Både med psykologer, og som her i artiklen den erfarne socialsygeplejerske Jette Thomsen.

Behandlingsstedernes børn og og unge kommer ind med en lang række problemer, der rækker fra decideret misbrug til lidelser i autismespektret og diagnoser som ADHD eller skizofreni.

Men faglighed rækker ikke alene. Som Jette Thomsen fortæller, er også omsorg og nærvær en vigtig del af pakken – og håbet om en god fremtid.

“Man skal turde drømme – også selv om man har en svær barndom”, siger hun.

Læs mere om Jette Thomsen og behandlingsenheden her.