Hør arkitekt Nanna Vöge fra Roskilde berette om sin datter, der ikke alene blev fanget i det offentlige behandlingssystem, hvor man var uenig om hendes diagnose, men hvor man heller ikke hos kommunen lå inde med det korrekte botilbud.

Diagnoserne svingede mellem den meget alvorlige ”udifferentieret skizofreni” på den ene side og Aspergers på den anden side. Uenigheden og manglende kommunikation mellem offentlige instanser førte til, at den stærk behandlingskrævende datter måtte blive hjemme, hvilket kostede Nanna Vöge en sygemelding på et halvt år.

Da den korrekte diagnose efter et langt og opslidende forløb endelig blev stillet, kunne kommunen ikke selv levere det korrekte botilbud til datterens behov, men visiterede til et privat, som lå inde med den fornødne ekspertise.

Nu er Nanna Vöge tilbage på arbejde, og den løbende dialog mellem på den ene side hende og hendes mand og på den anden side botilbuddet, sikrer tryghed og ro i hverdagen. Fordi de ægteparret Vöge ved, at deres datter har fået det bedst mulige tilbud.