Hvorfor er tilgangen til det offentligt-private samarbejde så forskelligt i de nordiske lande, og hvorfor ser man f.eks. i et land som Sverige de private aktører som en langt mere naturlig partner, når der skal løses opgaver på velfærdsområdet?

Hvordan ser vi fremtiden for det offentligt-private samarbejde, når vi ser ind i en fremtid med et stigende pres på den offentlige velfærd?

Hvordan sikrer vi en reel valgfrihed for borgerne mellem offentlige og private tilbud?

Og hvordan mestrer vi som samfund kunstgrebet at opnå bedre kvalitet i velfærd for færre ressourcer?

Det er nogle af de spørgsmål, som et skarpt debatpanel bestående af Morten Langager, Dansk Erhverv og Niels Jørgen Langkilde, formand for Patientforeningen vil besvare.