En række erfarne aktører og nøglepersoner har fundet sammen for at bidrage til en mere nuanceret debat om velfærdsydelser. Gennem videndeling, dialog og debat er målet at sætte fokus på det frie valg og oplevelsen af kvalitet i velfærd frem for regneark, kontroller og strukturer

Danmark er kendt i hele verden for en samfundsmodel, der livet igennem giver lige muligheder for alle. Men modellen er af mange årsager under pres. Det skyldes blandt andet den demografiske udvikling med flere ældre og færre unge, økonomiske strukturer der er udviklet i 1970erne, øget mediemæssig bevågenhed på fejl og mangler i både offentlige og private tilbud samt forventninger og krav fra pårørende og borgere. Hertil kommer politiske visioner, der stritter i mange forskellige retninger – og ikke mindst borgernes behov og ønsker, der ofte overstiger de økonomiske og ressourcemæssige muligheder for at indfri dem.

Videndeling og fordomsfri debat

En række nøglepersoner og aktører derfor gået sammen om et netværk, der med erfaringer og viden fra hver deres afsæt ønsker at bidrage til en mere nuanceret debat om udviklingen af velfærdsydelser.

– Gennem debatindlæg og webinarer, konferencer og møder med politikere, eksperter, medier, brancheorganisationer samt aktører i offentlig og privat sektor ønsker Center for Kvalitet i Velfærd at bidrage til debatten om, hvordan vi får mere og bedre velfærd for pengene, siger tidligere kommunaldirektør Allan Vendelbo, der er blandt initiativtagerne til netværket.

 Kvalitet frem for silotænkning

Allan Vendelbo har også været direktør i SKI og chef for KLs konsulenttjeneste. Med sin mangeårige indsigt i den offentlige sektor er han blevet opfordret til at træde ind i netværket for at bidrage med sine erfaringer med innovation, udvikling og produktion af velfærdsydelser og –løsninger.

– Der er utrolig mange kompetente og dygtige leverandører af velfærdsydelser både i den offentlige og den private sektor. Jeg har gennem årene set både gode og dårlige eksempler i begge sektorer, og det er ufrugtbart for debatten, hvis vi udskammer den ene frem for den anden. Der en værdifuld innovationskraft i samspillet mellem private og offentlige aktører, som kan inspirere hinanden til fordel for det velfærdssamfund, vi jo alle er interesseret i at bevare, understeger Allan Vendelbo.

Borgerens behov i centrum

En hyppigt fremført årsag i velfærdsdebatten er også, at alt for mange ansatte i social- og sundhedssektoren bruger mere tid på administration og kontrol end på at hjælpe dem, det hele drejer sig om – borgerne. Og dem ønsker Patientforeningen at bidrage med synspunkter fra ved at gå ind i netværket.

– Som samfund fokuserer vi alt for meget på strukturer og millimeterudmåling frem for på behov og indhold – altså den oplevede og leverede kvalitet for borgeren. Det er vigtigt, at den enkelte borger kan se sig selv og sine behov i forhold til velfærdssamfundet, som derfor nødvendigvis må tilpasse sig borgeren – og ikke omvendt. Borgernes frie valg er i de senere år blevet skubbet i baggrund på bekostning af stordrift og reformer. Vi må sikre, at mennesket ikke bliver væk i systemet, siger formand Niels Jørgen Langkilde fra Patientforeningen.

Blandt de øvrige initiativtagere er et bo- og behandlingstilbud for børn og unge, en leverandør af hjemmehjælp samt nøglepersoner med forvaltningsmæssig, faglig og politisk erfaring.