shutterstock_1720701946
Manifest

Center for Kvalitet i Velfærd arbejder for kvalitet som omdrejningspunkt for den danske velfærdsmodel.

Vi kæmper for

  • Frie og lige vilkår for alle

  • Borgeren først

  • Højest mulige kvalitet i velfærden

Vi kæmper mod

  • Forråelse

  • Svigt i retssikkerhed

  • Dårlig ledelse

Vi bruger følgende metoder til at sikre saglighed og ordentlighed i debatten

  • Dokumentation gennem analyser og undersøgelser

  • Klar og direkte kommunikation

  • Videndeling og åbenhed